Primer Resin

80.0

חומר למדפסות DLP יציק מיועד לרוב עבור תכשיטים.

החומר מקורי מאיטליה בעלת יכולת נגיעה פרטים הגבוה ביותר בתחום.

Primer Resin

לרוב משמש לחומרים שהיצרן מגדיר שהם דורשים פרימר וההדבקה לפלטה.

רוב החומרים אינם דורשים פרימר, יש מספר חומרים שכן בדרך כלל גמישים או יציק לתכשיטים.

לשאלות נוספות/יעוץ מוראל 050-8223065

טקסט לטאב מעוצב
פתח צט
יש שאלה ?
שלום,
אפשר לעזור לך ?